En värdig och traditionell akademisk fest med modern utformning

Åbo Akademis doktorpromotion 2022

Doktorspromotionen är den mest högtidliga av de traditionella akademiska festligheterna. Vid evenemanget promoveras de som har avlagt doktorsexamen till doktorer.

Doktorspromotionen vid Åbo Akademi förverkligades som ett hybridevenemang – live sändningen följdes runt om i världen. Aboa Events fungerade som evenemangsproducent.

Arrangemangen i ett nötskal

  • Promotionen hölls på tre platser i Åbo:
    Konserthuset, Domkyrkan och Logomo.
    Programmet i  Konserthuset och Domkyrkan strömmades och kunde ses var som helst i världen direkt.
  • 90 doktorer, 13 hedersdoktorer och 8 jubeldoktorer (50 år sedan de här doktorerna promoverades till doktorer) promoverades traditionsenligt inför hundratals inbjudna gäster på plats och hundratals online.
  • I evenemangsplaneringen strävade vi efter att implementera moderna inslag samtidigt som vi ville förmedla de högtidliga traditionerna i doktorspromotionen till såväl gästerna på plats som online-tittarna. Det krävde förståelse för evenemangets kärna och omfattande förhandsproduktion.
  • Aboa ansvarade för bl.a. den digitala anmälningsprocessen och deltagarkommunikationen. Även den digitala insamlingen av information om promovenderna till den traditionella promotionsmatrikeln sköttes av Aboa. Hybridproduktionen, inkluderade förhandsvideor och virtuell evenemangsplattform, förverkligades av Aboa i samråd med Rajulive. Vi koordinerade även After movie -produktionen och fotograferingen som Rajulive producerade.

”Ett stort tack till Aboa för det familjära och nära samarbetet vid doktorspromotionen vid Åbo Akademi. Tillsammans med sina partners gör de ett mycket professionellt arbete. De ligger alltid steget före och håller tidtabellerna. De presenterar kreativa lösningar, som sedan skräddarsys efter våra behov. Jag kan definitivt rekommendera Aboa för olika typer av evenemang – vi berättade vad vi ville och de gjorde det möjligt.”

Pia-Maria Kallio
Områdeschef, Forskningsservice
Åbo Akademi

Kontakt oss

Gunilla Sjöberg
Events Director
gunilla.sjoberg@certia.fi
+358 40 515 153

Tina Ahonen
Senior Event Manager
tina.ahonen@certia.fi
+358 40 725 3538