17th Congress of the European Society for Evolutionary Biology

ESEB 2019

Akademiprofessor Craig Primmer genomförde ESEB2019-kongressen tillsammans med evolutionsbiologer från Åbo universitet på Logomo, utan att göra avkall på principerna om hållbar utveckling.

1 300 deltagare från 47 olika länder anlände till Åbo för den sex dagar långa kongressen, som enligt deltagarnas respons var en stor framgång.

Under kongressen uppmärksammades även de minsta detaljerna för att minimera miljöpåverkan. För att främja fri vetenskap hade forskare runt om i världen möjlighet att följa kongresspresentationerna via livestream och inspelningar.

Det här tog vi hand om

  • Aboa var involverat i alla praktiska arrangemang, inklusive evenemangskommunikation, registrerings- och betalningsprocesser, budgetering, abstrakthantering och webbplats- och mobilapp.
  • Expertseminarier
  • Workshops och möten
  • 543 presentationer
  • 573 posters
  • 150 timmar livestreaming
  • Kongressens kvällsfest anordnades sista kvällen i Muminvärlden i Nådendal

”Att samarbeta med Aboa för att arrangera ESEB2019-kongressen var en positiv upplevelse. Deras kunskap om lokala tjänsteleverantörer var avgörande för att förverkliga mina ibland t.o.m. vaga visioner i praktiken. Som huvudarrangör kunde jag fokusera på det vetenskapliga innehållet, medan Aboa tog hand om detaljerna och det praktiska genomförandet. Vårt mål var att minimera miljöpåverkan, och Aboa erbjöd utmärkta lösningar i samarbete med lokala partners.

Aboas tjänster fick höga betyg i responsundersökningen, där många deltagare valde ”utmärkt arrangerat” som en av kongressens framgångsfaktorer. Jag rekommenderar varmt Aboa som arrangörer för möten av olika storlekar.”

Graig Primmer
Professor
Helsingfors universitet

Professor Craig Primmer, värd för ESEB2019 -kongressen, strävade efter att göra varje del av kongressen bättre jämfört med tidigare konferenser. Detta passionerade mål utmanade våra samarbetsparter att skapa nya innovativa lösningar för att producera ett framgångsrikt evenemang. Åbos största kongress 2019 lyckades uppnå sitt mål och samarbetet flöt smidigt med Logomo (kongresslokal), Sunborn (catering), Rajulive (teknik), Kajahdus (webbplats), Muminvärlden (kongressmiddag) och Åbo Stads kongressenhet (reklam).

De gröna valen vid ESEB 2019 skapade hållbara verksamhetsmodeller för kommande evenemangsarrangörer. Exempelvis Åbo stad beställde tidigare delegatväskor från utlandet, men ESEB2019 kongressen som betonade miljövänliga val, inspirerade staden att förnya konceptet. De ersatte väskorna med lokalt producerade alternativ från stadens enhet för långtidsarbetslösa (Turun kaupungin Työpiste).

Kontakt oss

Gunilla Sjöberg
Events Director
gunilla.sjoberg@certia.fi
+358 40 515 153

Tina Ahonen
Senior Event Manager
tina.ahonen@certia.fi
+358 40 725 3538