Skip to main content

Framtidens konferenser och evenemang: trender som formar branschen

Välkomna till Aboa Insights! Här kommer vi på Aboa att utforska trender som formar konferens- och evenemangsbranschen. Medan hybrida och virtuella evenemang gör comeback ser vi spänning fram emot hur AI revolutionerar branschen. Utöver AI-utvecklingen kommer hållbara konferenser och evenemang att bli alltmer framträdande, skapande meningsfulla upplevelser och därmed förhoppningsvis minskande av no-show-fenomenet.

Återkomsten av hybrid- och virtuella evenemang

Efter ett år där fysiska evenemang dominerade scenen får hybrida och virtuella format ett stadigare fotfäste. Dessa evenemangstyper är inte längre bara temporära lösningar, som växte fram pga. pandemin, utan representerar en varaktig förändring. De ökar tillgängligheten, minskar klimatpåverkan och ger deltagarna en plattform för engagemang.

AI i evenemang: effektivitet i planering och rapportering

I framtidens evenemang kommer eventproffs att använda AI både i kreativa och administrativa processer, vilket leder till bl.a. effektivare planering och rapportering. Tekniska lösningar integreras alltmer i evenemangsproduktionen och bidrar därmed till att producera hållbara konferenser och evenemang oavsett format.

Kärnan i hållbar utveckling: ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter

I hjärtat av varje typ av evenemang, vare sig det är virtuellt, fysiskt eller hybrid, slår pulsen av hållbarhet allt starkare. Framöver kommer vi att se fler certifierade evenemang där ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter av hållbarhet beaktas.

Hållbarhet sträcker sig bortom lokalt producerad vegetarisk mat och engångskärl. Vi strävar efter hållbara helhetslösningar, där återvinning, ansvarsfulla arbetsgemenskaper, hybridproduktioner, integritet, transparens och kostnadseffektivitet är ledstjärnor.

Genom att integrera hållbarhet och teknik i framtidens processer strävar vi inte bara efter att minska vår miljöpåverkan, utan också att inspirera andra att göra liknande val för en mer hållbar framtid. Vi strävar efter att varje konferens och evenemang ska vara meningsfullt för deltagarna och ge ett mervärde. Vi mäter upplevelserna och lär av deltagarnas respons. En professionellt och hållbart skött evenemang, från planering till rapportering, kommer att bidra till att även lösa no-show-fenomenet.

Så, följ med oss på Aboa Insights – Vi formar konferenser och evenemang med fokus på hållbarhet, nyfikenhet och innovation.

 

Vi på Aboa Events

 

PS: Vi diskuterar gärna allt mellan himmel och jord som relaterar till evenemang. Kontakta oss via våra sociala kanaler eller mejla oss på aboaevent@certia.fi. Vi hörs!